Om Folkets Park

Värnamo kommun äger sedan år 1978 Folkparken i Värnamo. Enligt avtal bedriver Stiftelsen Folkets Park verksamheten. Bidrag erhålls från kommunen. Värnamo kommun ansvarar för fastigheterna och lekparken.

Folkets Park i Värnamo är en stiftelse som ideellt driver verksamhet. Folkets Park arrangerar barn-, ungdoms- och familjeunderhållning samt andra aktiviteter under sommarsäsongen. I parken finns också en 18-håls minigolfbana. Parkområet är öppet året om. Här finns både lekpark och boulebana. Alla arrangemang som Stiftelsen Folkets Park ansvarar för görs till största del med ideellt arbete. Vill du vara med? Kontakta då styrelsen eller ordförande, anges under fliken kontakt.

Folkets Park kan hyras, helt eller delvis. Även mobilt staket finns att hyra. Rotundan inklusive scen och loge har plats för 260 personer, utomhusteatern ger plats åt 560 personer och serveringsbyggnaden inrymmer kök, konferensrum och stor veranda.