Tillgänglighet

Parkering Handikapp: 50 m från huvudentrén

Dörrar och trappor för besökare/publik: Fritt öppningsmått på dörrar min 80 cm.

RWC: Anpassad WC, ej utomhusrullstolar eller anpassade trösklar.

Trappor: Trappor med ledstänger

Rotundan:

 •  ramp med ledstång publikentré
 •  ramp utan ledstång utrymningsväg
 •  hörslinga finns ej
 •  tillgänglighet i hela lokalen utom scen & loge

Utomhusteatern:

 • ramp med/utan ledstång publikentré 
 • trappa med ledstång publikentré
 • hörslinga finns ej
 • tillgänglighet i lokalen utom lastbrygga, scen & loge

Serveringsveranda:

 • ramp med ledstång
 • trappa med ledstång
 • hörslinga finns ej
 • tillgänglighet veranda
 • kök och övriga utrymmen ej anpassade

Allergi: Ingen rökning i lokalerna.

Wi-Fi: Det finns ej Wi-Fi.

Frågor: Kontakta ordförande Åsa Pettersson 070-393 33 12